Vitalis sokovi moraju biti proizvedeni na ponos i zadovoljstvo svih koji su uključeni u proces njihove proizvodnje i bez ikakvih štetnih posljedica za okolinu.

Nije važno samo napraviti kvalitetan proizvod, staviti ga na police i ostvariti profit. Ako poslovanje nije društveno odgovorno, ono nema budućnost.

Pri proizvodnji Vitalis sokova, zadovoljene su najstrože ekološke norme i kad se radi o direktnom utjecaju procesa proizvodnje na lokalnu okolinu i kad se radi o utrošku energije, koji posredno djeluje na širu okolinu.

Visok nivo zaštite na radu, kultura upravljanja i stabilna finansijska likvidnost osiguravaju ugodnu radnu sredinu za sve zaposlene.

Pri deklariranju proizvoda i oglašavanju Vitalis sokova, strogo se slijede sve zakonske i etičke norme, tako da se ne može dogoditi da potrošač bude namjerno naveden na krivi put.

Vitalis je sponzor mnogih sportskih, kulturnih i društvenih događaja u lokalnoj zajednici, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini.  Proizvodni pogon je uvijek otvoren za posjete učenika lokalnih škola, koji mogu vidjeti kako nastaju zdravi i kvalitetni Vitalis sokovi.

Vitalis sokovi moraju biti proizvedeni na ponos i zadovoljstvo svih koji su uključeni u proces njihove proizvodnje i bez ikakvih štetnih posljedica za okolinu.

Nije važno samo napraviti kvalitetan proizvod, staviti ga na police i ostvariti profit. Ako poslovanje nije društveno odgovorno, ono nema budućnost.

Pri proizvodnji Vitalis sokova, zadovoljene su najstrože ekološke norme i kad se radi o direktnom utjecaju procesa proizvodnje na lokalnu okolinu i kad se radi o utrošku energije, koji posredno djeluje na širu okolinu.

Visok nivo zaštite na radu, kultura upravljanja i stabilna finansijska likvidnost osiguravaju ugodnu radnu sredinu za sve zaposlene.

Pri deklariranju proizvoda i oglašavanju Vitalis sokova, strogo se slijede sve zakonske i etičke norme, tako da se ne može dogoditi da potrošač bude namjerno naveden na krivi put.

Vitalis je sponzor mnogih sportskih, kulturnih i društvenih događaja u lokalnoj zajednici, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini.  Proizvodni pogon je uvijek otvoren za posjete učenika lokalnih škola, koji mogu vidjeti kako nastaju zdravi i kvalitetni Vitalis sokovi.