Materijali na ovoj stranici namijenjeni su za korištenje u medijima i prodajnim katalozima. Korištenje je slobodno i bez ikakvih naknada vezanih za materijalna autorska prava, pod uslovom da se poštuju moralna autorska prava u skladu sa Zakonom o intelektualnom vlasništvu BiH.