BiH-75000 Tuzla, Morančani 32a, na magistralnom putu Tuzla – Sarajevo.
Narudžbe: telefon 035 363 371, fax 035 808 641

e-mail: info@vitalissokovi.ba

Uvoznik za Evropsku uniju:

Bony sokovi d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Zvonimira Dražića 3
Narudžbe na telefon: +385 91 91 11 252

e-mail: vitalis@vitalissokovi.ba

Impressum

Naziv kompanije: Bony d.o.o.
Skraćeni naziv kompanije: Bony d.o.o.
Sjedište kompanije: M18 32a, Morančani 75214, Bosna i Hercegovina
Sud kod kojeg je kompanija registrirana:
Datum registracije:
Registarski broj sudskog spisa:
Početni kapital:
Predsjednik uprave i izvršni direktor: Nermin Čolić, adresa…
Bankovni račun:

BiH-75000 Tuzla, Morančani 32a, na magistralnom putu Tuzla – Sarajevo.
Narudžbe: telefon 035 363 371, fax 035 808 641

e-mail: info@vitalissokovi.ba

Uvoznik za Evropsku uniju:

Bony sokovi d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Zvonimira Dražića 3
Narudžbe na telefon: +385 91 91 11 252

e-mail: vitalis@vitalissokovi.ba

Impressum

Naziv kompanije: Bony d.o.o.
Skraćeni naziv kompanije: Bony d.o.o.
Sjedište kompanije: M18 32a, Morančani 75214, Bosna i Hercegovina
Sud kod kojeg je kompanija registrirana:
Datum registracije:
Registarski broj sudskog spisa:
Početni kapital:
Predsjednik uprave i izvršni direktor: Nermin Čolić, adresa…
Bankovni račun: