Radi olakšanog naručivanja i snabdijevanja trgovina, ovdje su skupljene korisne informacije.
Šifra proizvoda
Komercijalni
naziv
proizvoda
Težina pojedinačnog proizvoda g
Širina x dubina x visina mm
Vrsta
pakovanja
060 0002
Nektar Jabuka
1080
75 x 75 x 230
karton
060 0003
Nektar Brusnica - Jabuka
1080
75 x 75 x 230
karton
060 0004
Nektar A+C+E
1080
75 x 75 x 230
karton
060 0005
Nektar Multivitamin
1080
75 x 75 x 230
karton
Nektar Kruška
1080
75 x 75 x 230
karton
060 0014
Nektar Borovnica - Šumski plodovi
1080
75 x 75 x 230
karton
060 0015
Nektar Naranča
1080
75 x 75 x 230
karton
Nektar Crna ribizla
1080
75 x 75 x 230
karton
 
060 0011
Nektar Tropsko voće
2140
100 x 100 x 250
karton
060 0012
Nektar Jabuka
2140
100 x 100 x 250
karton
060 0013
Nektar Šumsko voće
2140
100 x 100 x 250
karton
060 0018
Nektar naranča
2140
100 x 100 x 250
karton
Duž. x šir. x vis. zbirnog pakovanja mm
Broj komada u zbirnom pakovanju
Težina zbirnog
pakovanja kg
Broj zbirnih
pakovanja u paleti
Težina palete
kg
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624
Šifra proizvoda
Komercijalni
naziv
proizvoda
Težina pojedinačnog proizvoda g
Širina x dubina x visina mm
Vrsta
pakovanja
Duž. x šir. x vis. zbirnog pakovanja mm
Broj komada u zbirnom pakovanju
Težina zbirnog
pakovanja kg
Broj zbirnih
pakovanja u paleti
Težina palete
kg
060 0002
Nektar Jabuka
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
060 0003
Nektar Brusnica - Jabuka
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
060 0004
Nektar A+C+E
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
060 0005
Nektar Multivitamin
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
Nektar Kruška
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
060 0014
Nektar Borovnica - Šumski plodovi
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
060 0015
Nektar Naranča
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
Nektar Crna ribizla
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
 
060 0011
Nektar Tropsko voće
2140
100 x 100 x 250
karton
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624
060 0012
Nektar Jabuka
2140
100 x 100 x 250
karton
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624
060 0013
Nektar Šumsko voće
2140
100 x 100 x 250
karton
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624
060 0018
Nektar naranča
2140
100 x 100 x 250
karton
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624

Vitalis sokova pri većim narudžbama obavlja se prema dogovoru našim vlastitim kamionima, kombi vozilima i lakim dostavnim vozilima. Za manje narudžbe postoji određni raspored dostava. Informacije o rasporedu možete dobiti kod naših terenskih komercijalista.

Vitalis sokove je najbolje skladištiti na suhom mjestu, bez direktnog sunčevog svjetla, na temperaturama od 5 do 25 °C.
Sok se može slagati na palete u četiri reda jedan na drugi.

Radi olakšanog naručivanja i snabdijevanja trgovina, ovdje su skupljene korisne informacije.
Šifra proizvoda
Komercijalni
naziv
proizvoda
Težina pojedinačnog proizvoda g
Širina x dubina x visina mm
Vrsta
pakovanja
Duž. x šir. x vis. zbirnog pakovanja mm
Broj komada u zbirnom pakovanju
Težina zbirnog
pakovanja kg
Broj zbirnih
pakovanja u paleti
Težina palete
kg
060 0002
Nektar Jabuka
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
060 0003
Nektar Brusnica - Jabuka
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
060 0004
Nektar A+C+E
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
060 0005
Nektar Multivitamin
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
Nektar Kruška
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
060 0014
Nektar Borovnica - Šumski plodovi
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
060 0015
Nektar Naranča
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
Nektar Crna ribizla
1080
75 x 75 x 230
karton
304 x 223 x 238
12/1
13,21
48
634,08
 
060 0011
Nektar Tropsko voće
2140
100 x 100 x 250
karton
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624
060 0012
Nektar Jabuka
2140
100 x 100 x 250
karton
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624
060 0013
Nektar Šumsko voće
2140
100 x 100 x 250
karton
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624
060 0018
Nektar naranča
2140
100 x 100 x 250
karton
304 x 207 x 254
6/1
13,00
48
624

Vitalis sokova pri većim narudžbama obavlja se prema dogovoru našim vlastitim kamionima, kombi vozilima i lakim dostavnim vozilima. Za manje narudžbe postoji određni raspored dostava. Informacije o rasporedu možete dobiti kod naših terenskih komercijalista.

Vitalis sokove je najbolje skladištiti na suhom mjestu, bez direktnog sunčevog svjetla, na temperaturama od 5 do 25 °C.
Sok se može slagati na palete u četiri reda jedan na drugi.